top of page

Werkwijze

Untitled-3.jpg

Wat bieden wij?

Wij hebben elk onze eigen specialisatie. Dit leidt tot een breed behandelaanbod voor zowel kinderen, pubers, jongvolwassenen als volwassenen. Voor iedere cliënt verzorgen we een behandeling op maat, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de hulpvraag en zo efficiënt en transparant mogelijk (samen)werken.

Je kunt bij ons terecht voor zowel basis-GGz als specialistische GGz:

 • De basis-GGz is een (vaak) kortdurende behandeling voor mensen met lichte tot matige psychische problemen;

 • Onder specialistische GGz vallen langer durende behandelingen mensen met ernstigere, complexe of vaker terugkerende klachten.

De huisarts maakt een keuze bij de verwijzing. Als bij een verwijzing naar basis GGz tijdens de behandeling blijkt dat een langer traject nodig is, dan kan dit in overleg met jou gewijzigd worden in specialistische GGz.

Wij behandelen de volgende klachten en probleemgebieden:

 • Angst- en paniekklachten

 • Depressie en burn-out

 • Persoonlijkheidsproblematiek

 • Trauma

 • Levensfase- en identiteitsproblemen

 • Hechtingsproblematiek

 • Opvoedings- en gezinsproblemen

 • Problemen met rouwverwerking

 • Slaapproblemen

 • Gevolgen van narcistisch misbruik

 • Seizoensgebonden depressie

 

Supervisie

Voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP is Michèle Pflitsch bevoegd te superviseren. 

Wat kun je van ons verwachten?

 

Een zitting duurt meestal 45 minuten. De frequentie van de behandeling stemmen we af op jouw klachten en wensen. Meestal is dat eens per week of eens per twee weken. 

Aan het begin van de behandeling maken wij een behandelplan dat we met je bespreken. Je krijgt een globale indicatie van de duur van de behandeling. Wij streven ernaar om indien mogelijk kortdurend met je te werken.

 

Tijdens de behandeling evalueren wij de behandeling regelmatig met jou. Ben je nog tevreden? Zijn je klachten al verminderd? Zitten we op het juiste spoor? Om de kwaliteit van de behandeling en jouw tevredenheid in kaart te brengen zullen wij, conform eisen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit, op een aantal momenten in de behandeling vragenlijsten afnemen.

Wanneer we richting het einde van de behandeling komen, maken we samen een afspraak over de wijze van afsluiten en wat te doen als je toch weer hulp nodig hebt

Via het contactformulier kun je je bij één van ons aanmelden. We nemen dan binnen vijf dagen contact met je op. Tijdens dit gesprek staan we kort stil bij je aanmelding en hulpvraag. Vervolgens plannen we een intake/kennismakingsgesprek waarin we samen afspraken maken over de start en de inhoud van de behandeling.

 

Wanneer blijkt dat wij je geen passende behandeling kunnen bieden, denken we graag met je mee voor hulp elders. 

 

Gezien de kleinschaligheid van onze praktijk is het niet mogelijk om crisishulpverlening te bieden. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie, dan kun je het beste contact opnemen met je huisarts.

B en S-GGZ
bottom of page