Regelgeving & klachten

 

Privacy

Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De therapeuten van Psychotherapiepraktijk Koningsplein 31 verwerken ook persoonsgegevens en dienen zich ook een deze regelgeving te houden. Deze regelgeving voorziet in de plichten en rechten van zowel de instantie die gegevens verzamelt (zorgverleners) als de personen (cliënten) van wie de gegevens verzameld worden. Psychotherapiepraktijk Koningsplein 31 werkt ook samen met een softwareleverancier. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst gesloten. 

 

Beroepscode

Psychologen en psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscode voor psychologen van het NIP kun je op hun website inzien, zie www.psynip.nl.

 

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om goede zorg te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als je jouw klacht eerst met jouw behandelaar bespreekt en probeert op te lossen. Vaak is een persoonlijk gesprek, waarin je aangeeft waar je tegenaan gelopen bent, al heel prettig en voldoende. Komen jullie er samen niet uit dan kun je besluiten om over te stappen naar een andere behandelaar. Uiteraard zullen wij je hier dan bij helpen.

 

Wanneer dit alles niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging waar jouw behandelaar lid van is. Deze commissies bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de vereniging. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen.

 

Klachten over jouw zorgverzekeraar

Voor problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld de vergoeding van jouw behandeling, kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)