top of page

Regelgeving & klachten

Privacy

Alle persoonlijke informatie die jij binnen en rondom de behandeling met ons deelt, zullen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Zo zullen wij alleen informatie verstrekken aan derden als jij daar expliciet en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wij werken conform de regelgeving voor medische informatie (Wet inzake de geneeskundige behandelovereenkomst, Wgbo) en regelgeving voor persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG). In overeenstemming met de AVG hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met de leverancier van ons elektronisch cliëntendossier.

Beroepscode

Psychologen en psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscode voor psychologen van het NIP kun je op hun website inzien, zie www.psynip.nl.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om goede zorg te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als je jouw klacht eerst met jouw behandelaar bespreekt en probeert op te lossen. Vaak is een persoonlijk gesprek, waarin je aangeeft waar je tegenaan gelopen bent, al heel prettig en voldoende. Komen jullie er samen niet uit dan kun je besluiten om over te stappen naar een andere behandelaar. Uiteraard zullen wij je hier dan bij helpen.

 

Wanneer dit alles niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging waar jouw behandelaar lid van is. Deze commissies bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de vereniging. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen. Voor meer informatie ga naar de klachtenregeling op de website van de LvvP.

 

Klachten over jouw zorgverzekeraar

Voor problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld de vergoeding van jouw behandeling, kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

bottom of page