Behandelingen

In onze praktijk kun je terecht voor verschillende vormen van therapie. Hieronder leggen wij ze kort uit.

 

Cognitieve (gedrags)therapie

De cognitieve gedragstherapie maakt gebruik van het feit dat het denken en het voelen elkaar sterk beïnvloeden. Door aandacht te schenken aan deze aspecten en door (thuis) veel te oefenen, leer je om problemen op te lossen of beter te hanteren. Meer informatie over deze therapievorm kun je vinden op www.vgct.nl.

Psychodynamische (inzichtgevende) psychotherapie

In deze vorm van therapie wordt samen met de therapeut onderzocht hoe je met problemen omgaat (coping) en welke gevoelens terzijde geschoven of zelfs niet herkend worden door de manier van coping. Een inadequate coping is vaak aangeleerd in de jeugd als overlevingsstrategie, maar in de volwassenheid kan dit leiden tot klachten van bijvoorbeeld somberheid of burn-out. Door je hier bewust van te worden, kunnen andere keuzes gemaakt gaan worden. Hierbij is het leren vertrouwen op en het handelen naar je eigen gevoelens van essentieel belang. Zie verder: www.psychotherapie.nl.

Koningsplein31

Steunend-structurerende psychotherapie

Steunende en structurerende therapie is gericht op begeleiding en het zo goed mogelijk leren omgaan met bepaalde problemen door bijvoorbeeld meer structuur aan te brengen in je dagelijks leven. Daarbij geven we leefstijladviezen, bijvoorbeeld over goede slaapgewoonten, voldoende lichaamsbeweging, het vermijden van overmatig alcoholgebruik en het hebben van voldoende sociale contacten. Het doel van de therapie is een betere hantering (coping) van de problemen. Zie: www.psychotherapie.nl.

 

Schematherapie

Schematherapie is een psychotherapeutische behandeling voor mensen die voortdurend vastlopen in dezelfde valkuilen, ook wel schema’s genoemd. Schema’s zijn vastgeroeste manieren van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Deze manier van kijken is in de loop der jaren van iemands leven ontstaan. Schema’s kan je ook zien als gevoelige snaren die er onder andere voor kunnen zorgen dat iemands stemming snel wisselt en dat er vaak problemen zijn in contact met anderen (bijvoorbeeld aantrekken en afstoten of juist vermijden van andere mensen). Bij schematherapie leert iemand zijn eigen schema’s ontdekken en te herkennen in welke situaties deze getriggerd worden en welke gemoedstoestanden daar bij horen. Vervolgens wordt er gewerkt aan hoe deze schema’s uitgedaagd en veranderd kunnen worden. Er wordt geleerd hoe er op een andere manier met emoties en andere mensen omgegaan kan worden. Meer informatie over deze therapievorm kun je vinden op www.schematherapie.nl.

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (afgekort EMDR) is een kortdurende therapie voor mensen die last hebben van de gevolgen van een (of meer) traumatische ervaring(en). Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf zijn, maar ook pesterijen of seksueel misbruik/mishandeling (in de jeugd). Ook wanneer iemand last heeft van angsten of een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. Meer informatie over deze vorm van therapie kun je vinden op www.emdr.nl en www.emdrkindenjeugd.nl.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. ‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen zijn: gezin, relatie, familie en vrienden, maar ook maatschappelijke positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. Dit zijn allemaal belangrijke factoren binnen ‘het systeem’. Meer informatie over systeemtherapie kun je vinden op: www.nvrg.nl.

Ouderbegeleiding

‘Samenwerken met ouders’ is de rode draad in ouderbegeleiding. Hulp voor de ouders bij de opvoeding is vaak een adequate manier om hulp te bieden aan het kind. In ouderbegeleiding leer je als ouder(s) om te gaan met de problemen die spelen bij je kind(eren) en de invloed die dat op jou en het gezin heeft. Wanneer je kind bij ons in behandeling is, zal de voortgang hiervan ook een belangrijk onderwerp binnen de ouderbegeleiding zijn.

Eenmalig consult

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een kort consult van 30 minuten. Dat kan zinvol zijn:

  • wanneer je over een situatie advies wilt hebben

  • als je informatie over een onderzoek of psychisch probleem zoekt

  • omdat je twijfelt of therapie wel zinvol is

  • wanneer je met opvoedingsvragen zit

Een consult van 30 minuten kosten € 30,- en is eenmalig. Je wordt dan niet ingeschreven als cliënt. Je rekent direct contant na het consult af.