top of page

Tarieven
 

De kosten van de behandeling

Een behandeling kent twee soorten gesprekken (consulten): behandeling en diagnostiek. De meeste gesprekken zijn behandelconsulten. In diagnostiekconsulten onderzoeken we jouw klachten en hulpvraag om tot een passende diagnose en behandelplan te komen. 

Beide consultsoorten hebben een vast, wettelijk bepaald tarief. In de tabellen op deze pagina kun je de tarieven voor de behandeling van volwassenen vinden. Als je deze zelf wilt opzoeken, kun je terecht op de tarievenzoeker van de NZa.​ Voor de behandeling van kinderen en jeugdigen gelden andere regels, daarom hebben we daar andere tarieven voor.

Wat de behandeling kost, hangt af van het aantal consulten. Jij als cliënt en de behandelaar bepalen samen op basis van jouw klachten en hulpvraag hoeveel consulten nodig zijn. 

Geen contracten met zorgverzekeraars

Wij werken zonder contracten met zorgverzekeraars. Hierdoor zijn we vrij om samen met jou de beste behandelmethode en behandelduur te bepalen, zonder dat de verzekeraar hier invloed op heeft. Ondanks dat we zonder contracten werken, heb je recht op vergoeding door de zorgverzekeraar. 

Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog. 

GZ-psycholoog

NZa - Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)

Psychotherapeut

NZa - Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Hoeveel de zorgverzekering uitkeert, is wettelijk bepaald; zie de uitleg over het zorgprestatiemodel op deze pagina (kader). Een aantal factoren is hierbij van belang:

 

1. De hoofddiagnose moet passen binnen de voorwaarden

De meeste, regelmatig voorkomende diagnoses vallen onder de voorwaarden van de basisverzekering en zullen dus door alle zorgverzekeraars worden vergoed. Voor minder vaak voorkomende diagnoses hoeft dit niet zo te zijn en kan het per verzekeraar verschillen. Het is dus belangrijk om na te gaan in de voorwaarden van je verzekeringspolis hoe het in jouw geval zit. Als het niet duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar. 

2. Soorten zorgpolissen 

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling bij ons. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combinatiepolis en een naturapolis.

 • Restitutiepolis: je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en je hebt dus de vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je in behandeling wilt bij ons, dan is dit de meest gunstige variant.
   

 • Combinatiepolis: een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Een aantal diagnoses dat over het algemeen niet vergoed wordt:

 • aanpassingsstoornissen;

 • slaapstoornissen;

 • bepaalde seksuele stoornissen;

 • specifieke fobieën;

 • werkproblemen;

 • relatie- en gezinsproblemen.

 • Naturapolis: bij een naturapolis heb je afgesproken alleen een volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat zoals wij, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Het eigen risico

De zorg die wij leveren valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Voor dit jaar is dat wederom vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar.   Dit betekent dat je de eerste € 385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de kosten. 

Facturatie en declaratie 

De consulten   worden maandelijks gefactureerd. Je kunt deze direct zelf declareren bij je zorgverzekeraar (voorheen kon dat pas na een jaar of aan het einde van een behandeling). Afhankelijk van de voorwaarden in je verzekeringspolis krijg je deze factuur geheel of gedeeltelijk vergoed.

Het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen wettelijk geregeld via het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen, te weten de consulten (diagnostiek- of behandelsessies), zowel face-to-face als telefonisch. Het wordt hierdoor voor een cliënt duidelijker wat de kosten van een behandeling zullen zijn. Voor meer informatie hierover zie de cliëntenfolder van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

De vergoeding van jeugdzorg

Behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeenten. 

Michèle Pflitsch heeft geen contracten met gemeenten; dit betekent dat de behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar niet meer vergoed wordt. Ze kunnen nog steeds bij Michèle terecht voor behandeling; de kosten komen dan voor eigen rekening en worden maandelijks gefactureerd.

Een afspraak te laat of niet afzeggen

Het kan gebeuren dat je een afspraak af moet zeggen. Hoe eerder je dat doet, hoe prettiger dat voor ons is. Als je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of helemaal niet afzegt, dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedraagt €50,- en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een aparte rekening.

1) Wij doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren. Je kunt echter geen rechten ontlenen aan dit advies. Wij raden je dan ook aan om voorafgaand aan de behandeling bij je zorgverzekeraar te controleren wat de vergoedingen van jouw behandeling zijn.

2) Er kunnen redenen zijn dat iemand liever zijn therapie in het geheel zelf betaalt. Voor deze situaties hanteren wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven voor zelfbetalers. Deze tarieven zijn iets lager dan de NZa-tarieven voor (geheel of gedeeltelijk) verzekerde zorg die je in de tabellen op deze pagina tegenkomt. 

3) Het eigen risico wordt door de overheid per kalenderjaar berekend. Als je behandeling vorig jaar gestart is en in dit jaar doorloopt, betaal je dus twee keer het eigen risico. 

4) We gaan bij declaratie uit van de tijd die is gepland voor het het consult. Als het consult 15 minuten of meer korter of langer is dan gepland, passen we het tarief aan.

Anker 1
bottom of page