Vergoedingen

De invloed van de zorgverzekeraars is de afgelopen jaren verder toegenomen. Door de vele eisen die zij stellen is het moeilijk om goede, op maat gemaakte zorg te bieden. Daarom kiezen wij ervoor om geen contracten met de verschillende zorgverzekeraars te tekenen. Daarmee zijn wij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

 

Dit zijn de voordelen:

 • Je kunt zelf kiezen bij wie je in therapie gaat;

 • Je krijgt op maat gemaakte zorg zonder bemoeienis van de zorgverzekeraar;

 • Je zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage in je dossier.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog. 

Wat een behandeling je gaat kosten en welk deel er door je zorgverzekeraar vergoed wordt, hangt af van een drietal factoren:

 1. Welke polis je hebt;

 2. De klacht (hoofddiagnose) waar je behandeling voor krijgt;

 3. De zwaarte, de frequentie en de duur van je behandeling.

1. Welke polis heb je?

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling bij ons. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combinatiepolis of een naturapolis.

Restitutiepolis: je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde orgaanbieders en je hebt dus de vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je in behandeling wilt bij ons, dan is dit de meest gunstige variant.

 

Combinatiepolis: een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

 

Naturapolis: bij een naturapolis heb je afgesproken alleen een volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat zoals wij, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

 

Eigen risico
Houd er rekening mee dat jouw ziektekostenverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent. Sinds januari 2017 is je eigen risico € 385,-.

 

Op de site van de NZA vind je het actuele overzicht van de vergoedingen.

 

2. Welke klacht (hoofddiagnose) heb je?

Om de behandeling (deels) vergoed te krijgen, heb je een diagnose nodig. Dat kan bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis zijn. De meeste klachten komen voor vergoeding in aanmerking. De zorgverzekeraars hebben echter een aantal klachten uitgesloten van vergoeding. Het gaat hierbij ondermeer om de volgende klachten/aandoeningen:

 • aanpassingsstoornissen;

 • slaapstoornissen;

 • bepaalde seksuele stoornissen;

 • specifieke fobieën;

 • werkproblemen;

 • relatie- en gezinsproblemen.

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde tarieven:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

3. De soort en duur van uw behandeling

Je kunt bij ons terecht voor zowel generalistische als specialistische GGZ zorg.

 • De generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.

 • De specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.

 

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welke zorg bij je hulpvraag past. In overleg kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van jouw klachten toch meer tijd blijkt te vragen.

De Generalistische basis GGz (voorheen “eerstelijnszorg”) kent vier soorten behandelingen, Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Binnen welk type behandeling je valt, wordt van tevoren ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald.

De vergoeding van jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 wordt GGz behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeenten. 

Vanaf januari 2021 heeft Michèle Pflitsch geen contracten meer met gemeenten. Dat betekent dat de behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar niet meer vergoed wordt. Ze kunnen nog steeds bij Michèle terecht voor behandeling; de kosten komen dan voor eigen rekening en worden maandelijks gefactureerd. 
 

De volgende tarieven worden gehanteerd:

Een afspraak te laat of niet afzeggen

Het kan gebeuren dat je een afspraak af moet zeggen. Hoe eerder je dat doet, hoe prettiger dat voor ons is. Als je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of helemaal niet afzegt, dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedraagt €50,- en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een aparte rekening.

Psychotherapeut

NZa - Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) 

GZ-psycholoog

NZa - Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)